دانلود فایل-: دانلود چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم

دانلود چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم

چکیده بررسیهای مقدماتی كه از دانش اموزان ، مدیران ، مشاوران و مسئولان كار دانش به عمل آمد بیانگر نگرش منفی دانش اموزان به برخی از رشته های كار دانش مثل رشته کام

چکیده

بررسیهای مقدماتی كه از دانش اموزان ، مدیران ، مشاوران و مسئولان كار دانش به عمل آمد بیانگر نگرش منفی دانش اموزان به برخی از رشته های كار دانش مثل رشته کامپیوتر می باشد. امروزه كشور به نیروهای انسانی ماهر ونیمه ماهر نیازمند است كه بتواند نیازهای شغلی جامعه را رفع كنند. از طرف دیگر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها نسبت به شركت كنندگان رشته کامپیوتر محدود است رشته های كار دانش مثل رشته کامپیوتر می توانند این مشكلات راحل كنند، به شرطی كه دانش آموزان رشته کامپیوتر اولاً‌مهارتهای لازم را جهت وردود به بازار كار كسب كنند . ثانیاً زمینه های لازم جهت جذب آنان در بازار كار مهیا شو . ثالثاً‌در آمد وارزش اجتماعی آنان نسبت به بقیه مشاغل خیلی پایین نباشد .

با توجه به مطالعات مقدماتی مهمترین عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان به رشته کامپیوتر عبارت از شرایط خانوادگی از قبیل شغل پدر، سواد والدین، وضعیت اقتصادی خانواده ، وضعیت تحصیلی دانش اموزان ونگرش دانش آموزان به مشاغل ، استخدام ، مهارتهای كار دانش ، آشنایی با رشته کامپیوتر می باشد.

از آنجا كه عوامل مذكور، درنگرش دانش آموزان به رشته کامپیوتر می تواند موثر باشد لازم است قابلیت اعتماد آن مورد بررسی قرار گیرد ، پژوهش حاضر به این منظور صورت گرفته است یعنی برای اینكه نشان دهد این عوامل با چه اطمینانی می توانند برنگرش دانش آموزان به رشته کامپیوتر باشند . تا در جهت بهبود بخشیدن به عوامل وشرایط موجود اقداماتی صورت گیرد.

در این اقدام پژوهی سعی بر این است که راهکارهای ترغیب دانش آموزان به رشته کامپیوتر را بیان نموده و نقش وظیفه ی خود دانش آموز ، اولیاء ، دبیران و مسئولین برای رسیدن به این مهم مشخص گردد .

مقدمه:

با توجه به تحقیقات انجام شده ، شناخت دانش اموزان از رشته کامپیوتر پایین می باشد وبنا به نظر اگوست كنت، علم وآگاهی پیش نگری می آورد وپیش نگری كنش . چون دانش آموزان و والدین آنا ن شناخت كافی از رشته کامپیوتر ندارند، تمایل كمتری برای انتخاب رشته کامپیوتر از خود نشان می دهند . شرایط خانوادگی از قبیل سواد والدین ، شغل پدرف وضعیت اقتصادی خانواده در انتخاب رشته کامپیوتر موثر می باشند (غریب،1374) به عقیده مشاوران ، معلمان ومدیران دربیشتر موارد دانش آموزانی كه نمره شان برای انتخاب دیگر رشته ها نمی رسد رشته کامپیوتر را انتخاب می نمایند(متناقص می باشد)

یكی از دلایل انتخاب نكردن رشته کامپیوتر توسط دانش آموزان این است كه تحصیل در رشته های كار دانش را مانعی جهت ادامه تحصیل در سطوح بالا می دانند(غریبت ، 1379 ). بنا به نظر كاتز یك فرد نسبت به اشیائی (موضوعاتی) نگرش مثبت پیدا می كند كه در برآوردن نیازهای او یا در جلوگیری از رویدادهای منفی برای وی موثر باشد(كریمی ، 1379) برخلاف تحقیات مذكور میری چیمه (1374) به نتایج متناقضی دست یافته است . دانش آموزان با علاقه به رشته کامپیوتر روی آورده اندو روی آوردن دانش اموزان به كار دانش بخاطر عدم كسب شرایط ورود به رشته کامپیوتر نبوده است یكی از نكات دیگری كه در تحقیقات توجهی به آن نشده است فرهنگ كار در جامعه است به نظر می رسد در جامعه كنونی ایران دانش آموزان و والدین آنان بیشتر به مشاغل دولتی و استخدام رسمی علاقه مند هستند ورشته های كار دانش را مترارف با اشتغال آزاد می پندراند این امر در نگرش دانش اموزان نسبت به شاخه كار دانش تاثر منفی دارد در جامعه ماتحصیل را بیشتر به خاطر استخدام می پذیرند نه به عنوان راهی برای كسب مهرت جهت اشتغال در جامعه این نگرش است كه زمان لازم دارد تا تغییر كند .بنابراین عوامل متعدد در نگرش دانش آموزان به رشته کامپیوتر است البته دانش آموزان نسبت به رشته کامپیوتر مثبتی دارند.

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه

را با رشته فنی کامپیوتر

بازار کار آینده این رشته آشنا

علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال