دانلود فایل-: ادبیات نظری تحقیق تعاریف، انواع و طبقه بندی و دیدگاههای افسردگی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف، انواع و طبقه بندی و دیدگاههای افسردگی

توضیحات ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی در 29 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن خلاصه ای از کار تعاریف افسردگی با تو

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی در 29 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

خلاصه ای از کار:

تعاریف افسردگی :

با توجه به اینكه موضوع تحقیق در مورد افسردگی می باشد لذا اشاره به مجموعه ای از تعاریف افسردگی لهذا به مجموعه ای از تعاریف افسردگی در ذیل اشاره می شود .

افسردگی از نظر پزشكی عبارت است از كاهش یافتن نیرو و فعالیت جسمانی و روانی به سبب آزردگی و انزوا ، افسردگی را اضطراب ثانوی نیز مینامند (مرات، 1385).

.....................

طبقه بندی انواع افسردگی :

از نظر تاریخی اختلاف نظر در مورد طبقه بندی افسردگی در آغاز این محور بود كه آیا افسردگی یك بیماری است . ( دیدگاه وحدت گرا ) و یا در واقع چند نوع بیماری است ( دیدگاه كثرت گرا ) كریپلین در سال 1896 با تفكیك جنونهای فونسكیونل به دو گروه جنون جوانی و مانیك دپرسیو ، سهم خود را در روانپزشكی ادا كرد و مانی كوز یا جنون جوانی را مزمن و بدون دوره های بهبود بوده و عاقبت نیكی نداشته تلقی كرد . اما مانیك و دپرسیو بر خلاف آن به جنون جوانی تبدیل نمی شد ( فیش ، 1384).

علائم افسردگی :

علائم بالینی در افسردگیهای خفیف : فرد تا حدی غمگین و مضطرب است و نسبت به مسائل زندگی ، بی علاقگی و بی تفاوتی مشهودی از خود نشان میدهد . همواره احساس گناه و بی حوصلگی می كند حرفهایش یكنواخت

بررسی نظریه های مربوط به افسردگی و سبب شناسی آن :

در این قسمت از پژوهش به بررسی برخی از نظریه های مربوط به سبب شناسی افسردگی خواهد شد . گرچه نظریه های مختلفی در رابطه اختلالات عاطفی و اتیولوژی این اختلالات و همچنین نشانه ها و تشخیص و درمان انها وجود دارد ولی در اینجا فقط به چند نمونه مهم اشاره می شود :

الف: دیدگاه زیست شناسی پیش فرضهای نظریه زیست شناسی این ا ست كه عادت افسردگی یا در ژنها نهفته است كه از طریق توارث از والدین به فرزندان منتقل می..........

.............

دیدگاه روان پویایی:

مطالعات روان شناختی درباره افسردگی با زیكموند فروید و كارل آبراهام شروع گردید هر دو در مقالات جداگانه خود درباره افسردگی ، اختلال را بعنوان یك واكنش پیچیده نسبت به از دست دادن چیزی توصیف تمایلات جنسی ، عامل ذكر كرده بود ( آزاد ، 1382).

...............

دیدگاه یادگیری :

نظریه پردازان یادگیری معتقدند كه اختلالات روانی بطور كلی نتیجه آموختن پاسخهای ناكافی برای روشن

............

رویكرد تقویت:

افراد به این علت افسرده می شوند كه محیط اجتماعی آنها ، تقویت مثبت فراهم نمی آورد مثلاً مرگ یكی از عزیزان ،

...........

دیدگاه های شناختی :

رویكرد شناختنی بر دیدگاه افراد درباره خود و جهان اطراف خود تاكید دارند بر اعمال افراد . بر طبق یكی از نظرهای شناختنی در افراد مستعد افسردگی این نگرش كلی پرورش یافته كه خودشان را از یك دیدگاه منفی و انتقاد آمیز بنگرند ( هاناسینکال ، 1381).

..........

- دیدگاه های شناختی « بك »درباره افسردگی :

آرون بك ، معتقد است كه افراد افسرده به این دلیل افسرده اند كه در روش تفكرشان خطا می كنند یا به راه مبالغه می روند

..........

علل افسردگی :

اگر چه با توجه به موضوع تحقیق نیازی به بررسی علل افسردگی دیده نمی شود ولی برای تكمیل مباحث دیگر بطور خیلی خلاصه علل افسردگی در ذ یل آورده شده ا ست :

علل ژنتیكی : علل

..........

شیوع افسردگی :

زنان بیشتر از مردان دچار افسردگی می شوند در واقع نسبت افسردگی در زنان دو برابر مردان است . این اختلاف افسردگی در میان دو جنس در مواردی كه افسردگی بعنوان اثرات بالینی بیماران مورد درمان ، بررسی اجتماعی افرادی

..............

افسردگی[1]

تعاریف افسردگی :

با توجه به اینكه موضوع تحقیق در مورد افسردگی می باشد لذا اشاره به مجموعه ای از تعاریف افسردگی لهذا به مجموعه ای از تعاریف افسردگی در ذیل اشاره می شود .

 • افسردگی از نظر پزشكی عبارت است از كاهش یافتن نیرو و فعالیت جسمانی و روانی به سبب آزردگی و انزوا ، افسردگی را اضطراب ثانوی نیز مینامند (مرات، 1385).
 • افسردگی اصطلاحی است كه به مجموعه رفتارهایی اطلاق می شود كه عناصر مشخص آن كندی حركت وكلام ، گریه كردن ، غمگینی ، فقدان پاسخهای شاد ، خودكم بینی ، فقدان علاقه ، كم ارزشی ، بی خوابی ، بی اشتهایی ، خلق افسرده ، بازداری از عمل و بازداری از تفكر است ( احمدی ،1372).
 • افسردگی اصطلاحی است وسیع و مبهم ، برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی حوصلگی و برای پزشك گروه وسیعی از اختلالات عاطفی یا زیر ساخته های متعدد را تداعی می كند( فیش ، 1384).
 • افسردگی یك احساس نومیدی در نیل به اهداف مشخص است و این نومیدی بیشتر معلول كمبودهای شخصی است (اخوت و جلیلی ، 1382).
 • بیماری افسردگی بیماری است كه خصوصیات اول و عمده آن تغییر خلق است و شامل یك احساس غمگینی است كه از یك نومیدی خفیف تا احساس یاس شدید ممكن است نوسان داشته باشد . این تغییر خلق نسبتا ثابت و برای روزها و هفته ها و ماه ها و سالها ادامه دارد . همراه این تغییر خلق تغییرات مشخص در رفتار ، نگرش ، تفكر ، كارآیی و اعمال فیزیولوژیك وجود دارد ( لینفورد رئیس ، 1384).
 • ادوارد اردبرینگ افسردگی را چنین تعریف می كند : افسردگی را می توان بیان عاطفی از حالت درماندگی ، ناتوانی خود EGO بدون در نظر گرفتن آنچه باعث شكست مكانیزمهای مربوط به احترام به خود گردیده است و افسردگی ممكن
 • است در نتیجه عدم توانایی در افكار ، جنبه های تهدید كننده محیط بوجود می آید تعریف كرد (اخوت و جلیلی ، 1382).

 • افسردگی هر چند از شایعترین اختلالات روانی انسان است ، ولی شاید بیش از هر اختلال روانی دیگر ناشناخته باقی مانده است و یا در تشخیص آن اشتباه می شود . یكی از علل پنهان ماندن و عدم تشخیص ماندن و عدم تشخیص افسردگی در آمیختن آن با غمگینی معمولی است. در زندگی هر كس موقعیت هایی پیش می آید كه خواه و ناخواه او را غمگین می سازد. اما این حالت با آشفتگی واقعی روانی و تقلیل بینش معنوی شخص همراه نیست. بر عكس افسردگی حالتی است كه بر كیفیت خلق شخص تاثیر عمیق گذاشته و نحوه ادراك او را از خویش و از محیطش دگرگون می سازد(فیش 1384).
 • ضایعه کم وبیش پایداری که با کاهش انرژی و بنیه همراه است به گونه اِی که بِیمار توان آن را ندارد که حتِی با کوچکترِین سختِی در زندگِی به مقابله بپردازد (رزم آزما 1385).
 • افسردگی عبارت است از شكست ساختهای شخصی كه منجر به احساس تهدید ، گناه ، خصومت ، پرخاشگری در شخص می شود . (اخوت و جلیلی ، 1382).
 • افسردگی یك هیجان عادی بشر نیز است ، این افسردگی عادی با علایمی مثل ، غمگینی ، دلشكستگی ، نومیدی ، ناكامی یا ناشادی مشخص می شود . این یك احساس همگانی و عمومی است و بعنوان اختلال غیر عادی تلقی نمی شود ، اما گاهی به حدی شدید است كه بیمار ممكن است رابطه خود رابا واقعیت از دست بدهد ، دچار هذیان شود و چه بسا دست به خودكشی زند .(کلاس 1386).
 • افسردگی حالت روانی ناخوش كه با دلزدگی ، یاس و خستگی پذیری مشخص میشود و قالباً با یك اضطراب كم و بیش شدید همراه ا ست . ( منصور و دادستان ، 1385).
 • افسردگی حالتی است از خلق كه با احساس بی كفایتی ، یاس ، كاهش فعالیت ها با واكنشها ، بدبینی ، نگرانی ، علایم مربوط ، مشخص میشود .
 • دو مشخصه اساسی افسردگی ، ناامیدی و غمگینی است . شخص ركورد وحشتناكی احساس می كند و نمی تواند تصمیم بگیرد یافعالیتی را شروع كند و یا به چیزی علاقه مند شود . شخص افسرده در احساس بی كفایتی و بی ارزشی غوطه ور می شود . گاه زیر گریه می زند و ممكن است به فكر خودكشی بیفتد .افسردگی با اضطراب همراه است كه در این صورت افسردگی تحریك نامیده می شود . شخص احساس خستگی می كند و به زندگی بی علاقه می شود اما در عین حال تنش و بی قراری دارد و نمی تواند آرام بگیرد( کلاس ، 1386).
 • افسردگی عبارت است از ناامیدی ، درماندگی ، دست كم گرفتن خود ، عجول بودن در كارها ، برچسب زدن ، ترس از شكست ، ترس از موفقیت ، ترس از انتقاد ، كم طاقتی ، سرزنش كردن خویشتن است ( برنز ، 1370 ).
 • طبقه بندی انواع افسردگی :

  از نظر تاریخی اختلاف نظر در مورد طبقه بندی افسردگی در آغاز این محور بود كه آیا افسردگی یك بیماری است . ( دیدگاه وحدت گرا ) و یا در واقع چند نوع بیماری است ( دیدگاه كثرت گرا ) كریپلین در سال 1896 با تفكیك جنونهای فونسكیونل به دو گروه جنون جوانی و مانیك دپرسیو، سهم خود را در روانپزشكی ادا كرد و مانی كوز یا جنون جوانی را مزمن و بدون دوره های بهبود بوده و عاقبت نیكی نداشته تلقی كرد . اما مانیك و دپرسیو بر خلاف آن به جنون جوانی تبدیل نمی شد ( فیش ، 1384).

  در دهه گذشته گزارشهایی چاپ شد كه نشان می دهد اختلال عاطفی اولیه را به دو شكل یا قطبی و دو قطبی می توان تقسیم نمود. در دو قطبی هم مانی و هم افسردگی وجود دارد و در نوع یك قطبی فقط یكی از دو را دارا است. بیماران مبتلا به نوع دو قطبی شیوع معمولا زودتر از نوع دیگر است ، دوره های آن كوتاه و متعدد است( فیش، 1384).

  کاپلان و سادوک ( 1384) انواع افسردگی را چنِین بیان می كنند :

  [1] . Depression

  و...

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف انواع و طبقه بندی و دیدگاههای افسردگی

  مقاله

  پاورپوینت

  فایل فلش

  کارآموزی

  گزارش تخصصی

  کارورزی

  اقدام پژوهی

  درس پژوهی

  جزوه

  خلاصه

  نمونه سوال